Uwierz w siebie

I zacznij działać

Brakujące Lekcje

Dlaczego warto wybrać
Brakujące Lekcje

Czym są Brakujące Lekcje ?

W ramach „Brakujących lekcji” prowadzimy zajęcia dla młodzieży z obszarów, które są niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie – jednak zdobywanie umiejętności z tych obszarów nie odbywa się w ramach edukacji formalnej. Stąd pomysł, by zająć się tą kwestią.

Czego dotyczą Brakujące Lekcje ?

Mądrego i odważnego wyboru swojej drogi edukacyjno-zawodowej Budowania poczucia własnej wartości i szeroko rozumianej efektywności osobistej Umiejętności nawiązywania autentycznych i trwałych relacji z innymi

Dla kogo są Brakujące Lekcje ?

Forma i treści poruszane na zajęciach są dostosowane do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Kto prowadzi Brakujące Lekcje ?

Zajęcia są prowadzone przez Arkadiusza Nepelskiego – z wykształcenia polonistę oraz doradcę zawodowego. Ponadto ukończył on kurs trenerski a od prawie 5 lat na co dzień prowadzi warsztaty dla młodzieży w szkołach na terenie Podkarpacia. Dotychczas poprowadził ponad 350 warsztatów w sumie z ponad 7000 uczestników. Większość z nich to jego autorskie zajęcia „Znajdź pomysł na siebie”. Prowadzi również zajęcia dla rad pedagogicznych oraz zajęcia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów – uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, procesach i grach. Dzięki temu doświadczają i wyciągają własne wnioski. Ponadto dzięki takiej formie pojawia się dużo emocji – zaś nauka bez emocji nie może mieć racji bytu.

Na zajęciach obudowa teoretyczna sprowadzona jest do minimum – nie stosujemy prezentacji PowerPoint ani wykładów.

Długość każdych zajęć to trzy lekcje.

Ile to kosztuje?

Koszt trwających 3 lekcje zajęć dla młodzieży to 400 zł.

Brakujące Lekcje

Oferta zajęć dla młodzieży w ramach projektu

Brakujące Lekcje Zajęcia dla uczniów

Twój osobisty GPS

Skrypt zajęć wypracowany w ramach projektu

Brakujące Lekcje Opis zajęć

Znajdź nas na Facebooku

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

CV Prowadzącego

Sprawdź moje kwalifikacje

Brakujące Lekcje CV Arkadiusz Nepelski