Czym są Brakujące Lekcje?

W ramach „Brakujących lekcji” prowadzimy zajęcia dla młodzieży z obszarów, które są niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie – jednak zdobywanie umiejętności z tych obszarów nie odbywa się w ramach edukacji formalnej. Stąd pomysł, by zająć się tą kwestią.Czym są Brakujące Lekcje?

W ramach „Brakujących lekcji” prowadzimy zajęcia dla młodzieży z obszarów, które są niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie – jednak zdobywanie umiejętności z tych obszarów nie odbywa się w ramach edukacji formalnej. Stąd pomysł, by zająć się tą kwestią.

Czego dotyczą Brakujące Lekcje?

Mądrego i odważnego wyboru swojej drogi edukacyjno-zawodowej Budowania poczucia własnej wartości i szeroko rozumianej efektywności osobistej Umiejętności nawiązywania autentycznych i trwałych relacji z innymi

Dla kogo są Brakujące Lekcje?

Forma i treści poruszane na zajęciach są dostosowane do ósmej klasy szkoły podstawowej, trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej oraz szkół średnich.

Kto prowadzi Brakujące Lekcje?

Zajęcia są prowadzone przez Arkadiusza Nepelskiego – z wykształcenia polonistę oraz doradcę zawodowego. Ponadto ukończył on kurs trenerski a od prawie 5 lat na co dzień prowadzi warsztaty dla młodzieży w szkołach na terenie Podkarpacia. Dotychczas poprowadził ponad 350 warsztatów w sumie z ponad 7000 uczestników. Większość z nich to jego autorskie zajęcia „Znajdź pomysł na siebie”. Prowadzi również zajęcia dla rad pedagogicznych oraz zajęcia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów – uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, procesach i grach. Dzięki temu doświadczają i wyciągają własne wnioski. Ponadto dzięki takiej formie pojawia się dużo emocji – zaś nauka bez emocji nie może mieć racji bytu.

Na zajęciach obudowa teoretyczna sprowadzona jest do minimum – nie stosujemy prezentacji PowerPoint ani wykładów.

Długość każdych zajęć to trzy lekcje.

Ile to kosztuje?

Koszt trwających 3 lekcje zajęć dla rady pedagogicznej to 500 zł.

Koszt zajęć o tej samej długości dla młodzieży to 250 zł.

Znajdź nas na Facebooku!

Interesują mnie: